Informatie over de Nationale ThuisBingo, voorwaarden en privacy

Introductie

KBO-PCOB,  Aubergine IT en FocusCura maken zich sterk voor het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. In deze tijd en zeker door de coronacrisis voelen ouderen zich vaak eenzamer, want bij elkaar op bezoek gaan is minder vanzelfsprekend. Door het organiseren van De Nationale ThuisBingo, hopen wij afleiding en gezelligheid te bieden aan de thuiszittende oudere, al is iedereen welkom om mee te spelen. We promoten graag de dienst 'Luisterend oor', van KBO-PCOB. Iedereen kan bellen voor een persoonlijk gesprek met de vrijwilligers van  KBO-PCOB / 030 – 3400 655.

En wist u dat wij ouderen ook nog op andere manieren ondersteunen? Als u daarover meer informatie wil, neem dan contact met ons op! Of bezoek onze website op www.focuscura.nl

 

Hoe werkt de Nationale ThuisBingo?

Elke speler krijgt op de bingo-website een online bingo-kaart. Klik op de kaart de getrokken getallen aan. U heeft bingo als u een vol rijtje getallen heeft. Dit kan zowel een horizontaal, verticaal als diagonaal rijtje zijn.

Heeft u een vol rijtje? Meldt het ons met de knop 'Ik heb bingo'. Per ronde zijn er meerdere winnaars. Met de uitzendingen bieden we graag wat gezelligheid, winnaars krijgen een klein prijsje. Het prijsje wordt binnen 3 weken toegezonden.

Voorwaarden voor deelname en privacy

Deelname aan de Nationale ThuisBingo is gratis, maar aanmelding is vereist. Je voert hiervoor op www.denationalethuisbingo.nl de volgende persoonsgegevens in:

  • uw volledige naam, zodat wij het prijsje juist kunnen verzenden.
  • uw e-mail adres, zodat we je een bevestiging van deelname kunnen sturen, en elke week een herinnering voor het meespelen.
  • uw telefoonnummer, voor een eventuele korte felicitatie tijdens de uitzending.

Door deel te nemen aan de Nationale ThuisBingo verklaart de deelnemer dat:

  • zij/hij op moment van deelname 18 jaar of ouder is;
  • zij/hij in Nederland woonachtig is;
  • de aan FocusCura verstrekte gegevens correct zijn, en;
  • zij/hij akkoord gaat met het verstrekken van gegevens aan de bij de uitvoering van de Nationale ThuisBingo betrokken partijen.

FocusCura verwerkt deze gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is om de Nationale ThuisBingo aan te bieden. FocusCura bewaart de gegevens tot maximaal 6 maanden nadat u voor het laatst aan de Nationale ThuisBingo hebt meegedaan. Uw gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het kunnen uitvoeren van de Nationale ThuisBingo en het eventueel nabellen van winnaars.

Deelnemen aan de Nationale ThuisBingo kan vanuit de hele wereld. Er worden echter alleen prijzen verzonden naar adressen in Nederland. 

Welke prijzen kan men winnen en wat gebeurt er als men de prijs niet opeist?

We bieden met deze bingo graag wat gezelligheid en afleiding. Winnaars ontvangen een aardigheidje. Er is elke woensdag (feestdagen uitgezonderd) een uitzending. De prijzenpot van deze bingo’s samen heeft een (jaar-)waarde van in totaal € 4.500,-.

 

Indien twee of meerdere deelnemende spelers gelijktijdig een rechtmatige bingo (vol rijtje) hebben, dan komen alle winnaars in aanmerking voor een prijs. Voorwaarde: de deelnemende speler moet een rechtmatige bingo (tot 1 minuut na trekken van het laatste cijfer) melden via de knop 'Ik heb bingo'. Doet speler dit niet, dan verliest zij haar recht op een prijs zonder dat FocusCura gehouden is die deelnemer te compenseren.

Aansprakelijkheid van FocusCura

Deelname aan de Nationale ThuisBingo is geheel op eigen risico van de deelnemer. FocusCura kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor verschillen van inzichten tussen de deelnemer en FocusCura over voorwaarden, voor juridische consequenties die het spelen van de Nationale ThuisBingo met zich mee kan brengen, voor eventuele verliezen en schade, fiscale consequenties, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

Geschillen en klachten

We merken op dat over de uitslag en prijzen van de Nationale ThuisBingo geen correspondentie mogelijk is. Als u een klacht hebt over de Nationale ThuisBingo, kunt u die per post richten tot: 

FocusCura B.V.
T.a.v. De Nationale ThuisBingo
Horapark 6
6717 LZ Ede

U kunt de klacht ook per e-mail sturen naar: [email protected]

Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij FocusCura. FocusCura behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder opgave van reden eenzijdig te wijzigen.